Základní informace

OBECNÍ ÚŘAD

CHMELÍK 76

570 01

Účetní obce: Petra Žroutová, DiS.

TEL: 461 634 100

Mobil: 605 212 667

Starosta obce: František Kunart

Mobil: 731 625 475

Místostarosta obce: Lukáš Vopařil

Mobil: 703 864 302

EMAIL: obec.chmelik@tiscali.cz

ÚŘEDNÍ HODINY OÚ CHMELÍK

STŘEDA

7:30 - 8:30

12:30 - 13:30

16:30 - 18:00

 

ELEKTRONICKÁ PODATELNA

podatelna@obecchmelik.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA

5yda4q9

IČO OBCE

00579548

 

Zveřejňované informace:

  • Úplný oficiální název povinného subjektu: OBEC CHMELÍK
  • Důvod a způsob založení povinného subjektu: SAMOSPRÁVA OBCE
  • Bankovní spojení: č.ú. - 31028591/0100 KB Svitavy
  • IČO: 00579548
  • Kde lze podat žádosti či stížnost, předložit návhr, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí: Poštou nebo osobně v kanceláři obecního úřadu
  • Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný proszředek proti rozhodnutí povinného subjektu: Odvolání lze podat písemně nebo ústně do protokolu v kanceláři obecního úřadu ve lhůtě 30 dnů ode dne, který následuje po jeho doručení.

 

Složení zastupitelstva

Funkce Jméno a příimení Telefon zastupitelů obce
Starosta: František Kunart 731/625475
Místostarosta:  Lukáš Vopařil 703/864302
člen ZO:  Radek Kolomazník 724/667937
člen ZO:  Jaroslav Lenoch 602/475401
člen ZO:  Josef Peška 792/770712
člen ZO: Jana Kolomazníková 732/348840
člen ZO: Mgr. Michaela Kučerová 736/108200

FINANČNÍ VÝBOR: Jaroslav Lenoch

KONTROLNÍ VÝBOR: Radek Kolomazník

KULTURNĚ-SPORTOVNÍ VÝBOR: Jana Kolomazníková

VÝBOR PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Jan Peška

VÝBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽIOSTI: Mgr. Michaela Kučerová

 

Kontaktní údaje pověřence:

Ing. Klára Hudečková

tel.: +420 720 073 518

e-mail: poverenec@litomysl.cz

Bří Šťastných 1000

570 01 Litomyšl

kancelář č. 14

úřední hodiny

po 13:00-16:00

st 13:00-16:00

po telefonické domluvě případně dle potřeby