TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Datum: 6. 1. 2015 | Počet fotografií: 1

Letos jsme v Tříkrálové sbírce vybrali 6. 592,- Kč. Poděkování patří všem,  kteří přispěli do pokladničky, ale hlavně třem králům, kteří museli za nepříznivého počasí obejít celou naši obec.